Skip links

Reklamasjonshenvendelser

Hvis du ønsker å sende inn en reklamasjon, må du nå gjøre dette via vårt reklamasjonsskjema.

Reklamasjonshenvendelser

Hvis du ønsker å sende inn en reklamasjon, må du nå gjøre dette via vårt reklamasjonsskjema.

NB! Du kan kun sende inn én sak pr. henvendelse. Dersom du har flere saker, må disse sendes inn på hvert sitt skjema.

Ved bruk av dette skjemaet sikrer vi korrekt registrering av saken, og legger til rette for en effektiv og korrekt behandling.