Skip links

Kulås Terrasse

Da var tiden kommet for å takke av i Kulås Terrasse.

Kulås Terrasse har vært en totalunderentreprise på oppdrag for Backe Østfold AS, hvor vi har hatt ansvar for prosjektering og utførende arbeider av varme-, sanitær- og sprinkleranlegg.

Prosjektet har vært bestående av 37 leiligheter og 2 hybler, fordelt på 3 terasseblokker og 1 punktblokk. Dette i tillegg til parkeringskjeller som strekker seg under alle 4 blokkene. Prosjekter ble påbegynt høsten 2017 og i våres ble bygget overlevert til Backe Østfold.

Borge Rør takker for nok et konstruktivt og godt samarbeidet med Backe Østfold!