Skip links

Nygaardsplassen – Fredrikstad Sentrum

Nygaardsplassen

Nygaardsplassen er en byreparasjon som ivaretar kommuneplanens intensjoner om økt handel og flere boliger i sentrum. Det forsømte torget i Fredrikstad er blitt transformert til byens mest attraktive handlestrøk. Passasjens bredde er smalere enn byens øvrige gater, og den tette, urbane strukturen skaper differensierte og spennende byrom.

Borge Rør AS ble kontrahert av AF Bygg Østfold AS og sto med ansvar for prosjektering og utførende arbeider av sanitær-, varme- og sprinkleranlegg i de to nye byggene som ble reist. Bestående av 3 restauranter i 1.etg og 39 leiligheter i 2.-6.etg. utgjør byggene tilsammen 4500 kvadratmeter.