Skip links

Smedens Hage

Smedens Hage

På vegne av Herlseth Entreprenør AS har Borge Rør hatt prosjekteringsansvar samt vært ansvarlig for utførende arbeider av sanitær-, varme- og sprinkleranlegget ved Smedens Hage.

Smedens Hage består av 30 leiligheter fordelt over fem bygg.

Hele området er blitt godt tilrettelagt for bevegelseshemmede med fokus på fremkommelighet og god belysning. Alle leilighetene går over ett plan og får gode arealeffektive løsninger og en praktisk utforming.

Leilighetene varmes opp med vannbåren gulvvarme i alle oppholdsrom og elektriske varmekabler på bad. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning sørger for godt innemiljø og er samtidig økonomisk gunstig.

Borge Rør AS takker for tilliten og et svært godt samarbeid!