Skip links

Dypedalåsen sykehjem

Dypedalåsen sykehjem

Dypedalåsen sykehjem ligger lokalisert på Spærøy og med utsikt til Skjelsbosundet. Da det ble besluttet at sykehjemmet skulle utvide og rehabilitere eksisterende bygningsmasse, ble Borge Rør AS valgt som VVS-entreprenør.

Borge Rør hadde prosjektering- og utførelsesansvaret for varme-, sanitær- og slukkeanlegg for nye omsorgsboliger, hjemmetjenesten og dagsenter. Videre ble det installert vann-vann varmepumpe med brønnpark samt luft-vann varmepumpe. Kjøleanlegg med frikjøling direkte fra brønnpark.

Sprinkelanlegg for boliger og sykehjem.

Arbeidet ble utført i perioden 2016-2017.