Skip links

Østsiden Sykehjem

Østsiden Sykehjem

Østsiden sykehjem, lokalisert i nærheten av Gamlebyen i Fredrikstad, ble ferdigstilt i 2015. Det nye sykehjemmet på 10 000 kvm teller 65 sykehjemsplasser samt fellesarealer.

Borge Rør AS hadde prosjekteringsansvar samt var ansvarlig utførende av varme-, sanitær- og sprinkleranlegg i perioden 2013-2015.