Skip links

Hvaler Kirke

Hvaler Kirke

Hvaler Kirke ligger på Kirkøy nær Skjærhalden og er i dag en av Norges eldste kirker.
Hvaler Kirke ble bygd i romansk stil og er bygd på 1100-tallet. Det er bygningsdeler som er karbondatert til rundt år 1000.

Da Borge Rør i 2019 ble valgt som entreprenør for å fullsprinkle kirkebygget, måtte vi ta i bruk all vår erfaring og sprinklerkompetanse. I lys av byggets alder ble arbeidet prosjektert i nært samarbeid med Riksantikvaren og skjerpede krav ble stilt for våre leverandører.