Skip links

Hvaler Skole – Asmaløy

Hvaler Skole – Asmaløy

Den nye Hvaler Skolen, lokalisert på Rød, Asmaløy, skal erstatte Åttekanten- og Floren skole og vil dermed romme alle grunnskolelevene i Hvaler kommune. Bygget er utformet som et frittstående anlegg, men vil være forbundet med den eksisterende skolen via et bibliotek, med en overbygget gangpassasje.

Bygget planlegges oppføres med yttervegger og etasjeskiller i massivtre sammen med innvendig vegger. Den nye skolen får et samlet bruksareal på 5.210 kvm.

Borge Rør AS har på vegne av Ove Skår AS hatt ansvar for prosjektering og leveranse av varme-, sanitær- og sprinkleranlegg.

Bygget er prosjektert med vannbåren varme i alle gulv, gulv på grunn i 1. etasje og massivtredekker med påstøp i 2. etasje. Varmeanlegget skal baseres på bergvarme og forsynes fra energibrønner som skal etableres på tomten, via ny energisentral i byggets 2. etasje.

Byggeperioden er 13 måneder, og oppstart var 2. mars 2020. Det vil bli komplettering av utomhusområdene utover våren 2021. Byggherren gjennomfører sin prøvedrift i perioden april – juni 2021. Skolen skal står klar åpning i august 2021.