Skip links

Tordenskiold Brygge

Tordenskiold Brygge

Langs bryggepromenaden ved Kråkerøybrua i Fredrikstad, på en tomt hvor det tidligere lå en bensinstasjon, har Borge Rør hatt ansvar for prosjektering og utførende VVS-arbeider på leilighetsprosjektet Tordenskiold Brygge. Prosjektet ble påbegynt sommeren 2018 og sto ferdig i 2019.

Prosjektet består av to nord-sør-liggende fløyer som består av to næringsarealer på gateplan og 51 leiligheter.

Borge Rør har hatt ansvar for prosjektering og utførende arbeider av varme-, sanitær- og sprinkleranlegg.

Vi takker Brick AS for tilliten og et konstruktivt og godt samarbeid.