Skip links

Grevlingen Flerbrukshall

Grevlingen Flerbrukshall

Grevlingen Flerbrukshall er en del av anlegget Grevlingen skole og kultursenter i Son. Grevlingen svømmehall ligger i samme anlegg. Den nye flerbrukshallen er bygget i tilknytning til den eksisterende hallen hvor den nye hallen ble tatt i bruk i oktober 2020.

Hallen benyttes av skolene på dagtid, og leies ut til trening og arrangementer på kveldstid og i helger.

På oppdrag for Metacon AS har Borge Rør hatt ansvar for prosjektering og utførende arbeider av sanitær-, varme- og kjøleanlegg.