Skip links

Storgata Terrasse

Storgata Terrasse

Nok et givende samarbeid med Nipas Byggentreprenør AS er omme. På oppdrag for Nipas har Borge Rør hatt ansvar for prosjektering og utførende arbeider av varme-, sanitær- og sprinkleranlegg.

Storgata Terrasse består av 69 boliger fordelt på 8 bygg og ligger i et svært attraktivt område i Sarpsborg sentrum.

Borge Rør takker for nok et konstruktivt og godt samarbeidet med Nipas Byggentreprenør AS!